Lindy Deluxe bildades 2009 som en träningsgrupp och dansförening för uppvisningar och dansundervisning i främst Lindy Hop och Charleston.

Lindy Deluxe har gjort uppvisningar på flertalet företagsfester, invigningar, bröllop eller var som helst där det önskats en dansant och festlig inramning.

Vid årsskiftet 2018-2019 beslutade medlemmarna att avsluta föreningen. Tack till alla som har bokat oss genom åren!